20.12.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliğince, bağışçılarımızdan Sebahat HAMAMCI ziyaret edilmiştir.