20.01.2020

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, bağışçılarımızdan Rahmiye BOĞ ziyaret edilmiştir.