30.04.2019

TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Temsilciliğince, bağışçılarımızdan Serihan ALKAN ziyaret edilmiştir.