11.10.2019

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliğince, bağışçılarımızdan Sevim KURŞUN ziyaret edilmiştir.