21.01.2020

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliğince, bağışçılarımızdan Şadiye ÇAKIR ve Beyhan DEDEOĞLU ziyaret edilmiştir.