10.03.2020

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcilğince, gazi Yüksel ÇAKIR ziyaret edilmiştir.