12.04.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliğince, gazi Ali BULDUK ziyaret edilmiştir.