28.11.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, gazi Nurettin ŞENGEZER, gazi Süleyman Eray ÇELİK ve gazi Çetin EREN ziyaret edilmiştir.