05.09.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliğince, Malul Gökhan MÖNÜR ve Malul Serhan GÜZELÇALIŞKAN ziyaret edimiştir.