30.09.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, malul Mehmet Mustafa AKTAY ziyaret edilmiştir.