26.11.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğince, malul Bayram YILMAZ ziyaret edilmiştir.