04.02.2020

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğince, malul Erkan GÜLTEN ziyaret edilmiştir.