31.03.2015
 


Mehmetçik Yaşam Sigortasının Tanımı:

Mehmetçik Yaşam Sigortası; Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Ş. ile Anadolu Sigorta’nın işbirliği neticesinde, Mehmetçik Vakfı Sigorta tarafından oluşturulup hedef kitleye sunulmak üzere hazırlanan özel bir üründür.

Hedef Kitle:

Bu sigorta ile öncelikle TSK bünyesinde görevli erbaş / erler, gönüllülük esasına bağlı olmak üzere, TSK Mehmetçik Vakfının yaptığı yardımlara ilave olarak, Mehmetçik Yaşam Sigortası ile de teminat altına alınmaktadır.

Poliçe kapsamı genişletilerek; muvazzaf / emekli (65 yaşına kadar) subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sivil memur ile eşleri, yedek subaylar, askerî okul öğrencileri (18 yaşını doldurmuş), sözleşmeli erbaş / erler, TSK yararına faaliyet gösteren vakıflar ve bu vakıfların iştiraklerinde çalışan personel ve eşlerine de “Mehmetçik Yaşam Sigortası” ile sisteme girme imkânı sağlanmıştır.

Mehmetçik Yaşam Sigortasının Faydaları:

Sigortalı kişinin vefatı ya da maluliyeti durumunda sigortalının kanuni varislerine veya kendilerine tazminat ödemesi sağlamaktadır. Poliçe kapsamında iki teminat bulunmaktadır.

Vefat Teminatı: 30.000 TL

Vefat teminatı, sigortalının poliçe süresi içinde vefatı sonucunda sigortalının kanuni varislerine ödenecek tutardır. Sigortalı evli ise eş ve çocukları, evli değil ise anne, baba ve kardeşler kanuni varisleridir. Sigortalının vefatı durumunda poliçe sona erer.

Maluliyet Teminatı: 30.000 TL

Maluliyet teminatı, poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucu, sigortalının malul kalması durumunda, belirtilen maluliyet oranlarına göre sigortalıya ödenecek tutardır. Kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kati surette tespitini müteakip tazminat sigortalıya ödenir.

Her iki teminat aynı anda kullanılamaz.

Mehmetçik Yaşam Sigortasını Nasıl Yaptırabilirsiniz?

Mehmetçik Yaşam Sigortası yaptırma talebiniz, Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketine faks veya e-posta ile bildirmeniz yeterli olacaktır.

Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketi İletişim Bilgileri:

Nenehatun Cad. Nu.: 55          Tel.   : 0 312 436 27 42 - 43          internet : www.mehmetciksigorta.com.tr
GOP / ANKARA                          Faks : 0 312 436 27 44                  e-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr

Mehmetçik Yaşam Sigortası (MYS) İçin Zorunlu Bilgiler:

Adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, baba adı, T.C. kimlik numarası, telefon, rütbe, irtibat kurulacak kişinin adı soyadı ve telefon numarası, poliçelerin gönderileceği açık birlik adresi.

Prim Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Poliçe süresi bir yıl olup, poliçe primi 30 TL’dır. Poliçe primleri sigorta başlangıcında peşin olarak ödenir.

Prim ödemeleri Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketinin aşağıda belirtilen masrafsız hesap numaralarına yapılacaktır.

ING Bank Ulus Şubesi: TR 46 0009 9006 6606 6600 1000 03

Akbank Nenehatun Şubesi: TR 53 0004 6002 8388 8000 0712 69 

TEB Bankası Meşrutiyet Şubesi: TR 62 0003 2000 1050 0000 0305 81