TSK Mehmetçik Vakfının Gelir Kaynakları

Menkul ve gayrimenkul bağışları,

Ortağı ya da iştirakçisi olduğu şirketlerden elde edilen gelirler,

Öz kaynaklarının değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

Vekâleten Kurban kesiminden elde edilen gelir.

Temel Değerlerimiz

  • Dürüstlük,
  • Güvenirlilik ve saygınlık,
  • Milli değerlere, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık,
  • Şeffaflık,
  • Yüksek sorumluluk duygusu,
  • Gönüllülük,
  • Yardım severlik,
  • Yaratıcı katılımcılık,
  • Tarafsızlık,
  • Bilimsellik.