Yardımın Temel Koşulları

Yardım yapılabilmesi için gerekli temel koşullar aşağıda belirtilmiştir;

 •      Yardım yapılacak kişinin erbaş veya er olması (uzman erbaşlar, uzman jandarmalar ile sözleşmeli erbaş ve erler yardım kapsamı dışındadır.),
 •      Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma veya olayın 01 Ocak 1982 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması,
 •      Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma veya olayın muvazzaflık hizmeti veya ihtiyat döneminde silah altında bulunulduğu süre içerisinde vuku bulması (Askerliğe başlamadan önce bir hastalığı veya bir olaya/kazaya bağlı rahatsızlığı olan ancak, askerliğe başladıktan sonra bu hastalığı veya olaya/kazaya bağlı rahatsızlığı tespit edilenler hariçtir.) (Söz konusu dönemler askerlik şubesinden sevk tarihi ile başlar, terhis tarihinde sona erer.),
 •      Hastalık veya yaralanma sonucunda "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporunun verilmiş olması,
 •      MSB Sağlık D. Bşk.lığınca bu rapora istinaden malul veya engelli kararının verilmiş olması.

Temel Değerlerimiz

 • Dürüstlük,
 • Güvenirlilik ve saygınlık,
 • Milli değerlere, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık,
 • Şeffaflık,
 • Yüksek sorumluluk duygusu,
 • Gönüllülük,
 • Yardım severlik,
 • Yaratıcı katılımcılık,
 • Tarafsızlık,
 • Bilimsellik.

SON HABERLER