2015 yılından itibaren 5 ve 6’ncı derece malul gazi ve engelli Mehmetçiklere de yıllık nakdi yardım yerine bakım yardımı ödenecektir.
 

2015 yılından itibaren 5 ve 6’ncı derece malul gazi ve engelli Mehmetçiklere de yıllık nakdi yardım yerine bakım yardımı ödenecektir.

Yardım miktarlarının belirlenmesinde TSK Mehmetçik Vakfı (TSKMEV)’nın mali yapısı, bütçe imkânları, yardımların sürdürülebilirliği gözönüne alınmıştır. Halen 1.302’si öğrenci olmak üzere toplam 8.779 kişi TSKMEV’dan yardım almaktadır.

TSKMEV tarafından yapılan yardımların %80’nini bakım yardımı, bakım ve öğrenim yardımı ve yıllık nakdi yardımlar oluşturmaktadır.

Halen 4.036 kişi olan 5 ve 6’ncı derecelere nakdi yardım olarak yıllık 1.750,00 TL yardım yapılmaktadır. 2015 yılından itibaren 5’inci derecelere 1’inci dönem 300,00 TL, 2’nci dönem 320,00 TL olmak üzere yıllık 3.720,00 TL, 6’ncı derecelere 1’inci dönem 250,00 TL, 2’nci dönem 270,00 olmak üzere yıllık 3.120,00 TL yardım yapılacaktır. Böylece halen 7.063.000,00 TL olan yıllık toplam yardım tutarı %86’lık bir artışla 13.167.120,00 TL’na ulaşacaktır. Ayrıca 5 ve 6’ncı derecelerin hak sahibi durumundaki çocuklarına da bakım ve öğrenim yardımı yapılacaktır. Bunun da bütçeye olan etkisinin 3.000.000,00 TL civarında olacağı değerlendirilmektedir. Dolayısı ile 5 ve 6’ncı derecedeki malul gazi ve engellilere yapılan düzenlemeyle yardım tutarı 16.000.000,00 TL’na ulaşacaktır.

Bu kapsamda bütçedeki artışlar da gözönüne alınarak 1 – 4’üncü derecelere, 2015 yılında 1’inci dönem 10,00 TL, 2’nci dönem 10,00 TL artış öngörülerek bakım yardımı miktarı belirlenmiştir.

Önümüzdeki yıllarda da bütçe imkânları doğrultusunda 5 ve 6’ncı derecelere daha fazla artış yapılmak suretiyle 1 – 4’üncü derecelerle 5 ve 6’ncı dereceler arasındaki bakım yardımı farkının azaltılması planlanmaktadır.

2015 yılı yardım planlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda bulunuyor: