10.06.2021

TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliğince, bağışçılarımızdan Fatma Aliye İLTAŞ ve Fatma BİNGÖL ziyaret edilmiştir.