18.10.2019

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliğince, gazi Ulvi ATMACA ziyaret edilmiştir.