06.03.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğince, malul Şaban İDRAK ve malul Rıdvan KILIÇ ziyaret edilmiştir.