14.10.2019

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğince, malul Ahmet Asım OKAT ve malul Ramazan ÇALIŞIR ziyaret edilmiştir.