Müracaat Esasları

     1. Vakıf tarafından yönetmelikte yazılı yardımların yapılabilmesi için olayın birlik komutanlıklarınca veyamhak sahipleri tarafından

          gerekli belgelerle birlikte Vakfa bildirilmesi gerekir.

     2. Yardım müracaatlarında gerekli olan belgeler:

         a. Ölüm Yardımlarında:

             (1) Hak sahibi/sahipleri tarafından verilmiş dilekçe,

             (2) Hak sahibi/sahiplerine ait ayrı ayrı T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopileri,

             (3) Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,

             (4) Olayın kısa açıklaması ile ölümün meydana geliş nedeni hakkında kıta veya kurum amirinin düşünce ve kanaatini içeren durum belgesi.

         b. Maluliyet Yardımlarında:

             (1) Malul gazi veya engelli Mehmetçik veya vekili tarafından verilmiş dilekçe,

             (2) Malul gazi veya engelli Mehmetçiğin T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi,

             (3) Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,

             (4) Askerî hastaneden alınacak "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporu,

             (5) Olayın kısaca açıklaması ile sakatlanmanın meydana geliş nedeni hakkında birlik komutanı veya kurum amirinin kanaatini içeren durum belgesi.

         c. Diğer Yardımlarda;

             (1) Bakım ve öğrenim yardımlarında; ilgili öğrenim kurumundan alınan resmi ve onaylı öğrenim belgesi (her yıl için),

             (2) Doğum yardımlarında çocuğun babası adına tescil edildiğini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği,

             (3) Malul gazi ve engelli bakım yardımı alanlar ile bakım ve öğrenim yardımı alan çocukların ölümlerine yönelik yardımlarında;

                   ölümün tescil edildiğini gösteren nüfus kayıt örneği,

             (4) Öz gereksinimlerini yerine getiremeyen, bu nedenle bakım ve yardıma muhtaç olan çocuklara yapılacak bakım ve öğrenim yardımı için, sağlık kurulu raporu.