Müracaat Esasları

 1. Vakıf tarafından Yardımlar Yönergesi’nde yazılı yardımların yapılabilmesi için olayın birlik komutanlıklarınca veya hak sahipleri tarafından gerekli belgelerle birlikte Vakfa bildirilmesi gerekir. 
 2. Yardım müracaatlarında gerekli olan belgeler aşağıdadır;
 • Ölüm yardımlarında:
   
  • Hak sahibi/sahipleri tarafından verilmiş dilekçe,
  • Hak sahibi/sahiplerine ait ayrı ayrı  T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopileri,
  • Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,
  • Olayın kısa açıklaması ile ölümün meydana geliş nedeni hakkında kıta veya kurum amirinin düşünce ve kanaatini içeren belge. (Durum Belgesi)
 • Maluliyet yardımlarında:
   
  • Malul gazi veya engelli Mehmetçik veya vekili tarafından verilmiş dilekçe,
  • Malul gazi veya engelli Mehmetçiğin T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi,
  • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,
  • T.C. Sağlık Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı Sağlık Kurulu Raporu,
  • Olayın kısaca açıklaması ile sakatlanmanın meydana geliş nedeni hakkında birlik komutanı veya kurum amirinin kanaatini içeren belge (Durum Belgesi).
    
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydnlatma Metni: