• TSK Mehmetçik Vakfı yardım işlemleri, TSK Mehmetçik Vakfı yönetmeliğine göre yürütülmektedir.
  • TSK Mehmetçik Vakfı yardım planı; bir defaya mahsus yapılan yardımlar ile sürekli veya belli süre dâhilinde yapılan yardımları kapsamaktadır.
  • Yardım tutarları, yönetim kurulu kararları doğrultusunda her yılın ocak ve temmuz aylarında düzenlenmektedir.
  • TSK Mehmetçik Vakfının 2021 yılı (30 Haziran - 31 Aralık) yardım planı aşağıdadır.