Yardım Yapılmayacak Haller

     Yardım yapılabilmesi için gerekli temel koşulların oluşmasına rağmen;

     1. Sakatlanmaya yol açmayan yaralanmalarda,

     2. Mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların (taksirli suçlar ve kabahatler nedeniyle verilen cezalar hariç) infazı sırasında meydana gelen ölüm ve sakatlanmalarda,

     3. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesine neden olan hastalık veya arızalarının askere sevk tarihinden önce de mevcut olduğu, askerlik süresi içerisinde oluşmadığı MSB Sağlık D. Bşk.lığınca bildirilmesi halinde,

     4. Taksirli suçlar, kabahatler, disiplin suçları ve disiplin tecavüzleri dışındaki suçların işlenmesi sırasında meydana gelen ölüm ve sakatlanmalarda,

     5. Taksirli suçlar, kabahatler, disiplin suçları ve disiplin tecavüzleri dışındaki suçlar nedeniyle gözetim altında veya tutuklu iken meydana gelen ölüm ve sakatlanmalarda,

     6. Eşin resmi nikâhlı olmaması durumunda,

     7. Yardımı hak eden kişinin, kendisine yapılacak olan yardımın yapılmamasını yazılı olarak talep etmesi halinde yardım yapılmaz.