Yardım Yapılmayacak Haller

Yardım yapılabilmesi için gerekli temel koşulların oluşmasına rağmen;

  1. Sakatlanmaya yol açmayan yaralanmalarda,
  2. Mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların (taksirli suçlar ve kabahatler nedeniyle verilen cezalar hariç) infazı sırasında meydana gelen ölüm ve sakatlanmalarda,
  3. “Askerliğe Elverişli Değildir” kararının verilmesine neden olan hastalık veya arızalarının askere sevk tarihinden önce de mevcut olduğunun, askerlik süresi içerisinde oluşmadığının TSKMEV Yönetim Kurulu üyesi MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü görüşü alınarak TSKMEV Yönetim Kurulu’nca bildirilmesi veya askerlik süresi içerisinde oluşmuş olsa dahi TSKMEV Yönetim Kurulu üyesi MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü görüşü alınarak TSKMEV Yönetim Kurulu tarafından maluliyet derecesi verilmemesi halinde,
  4. Taksirli suçlar, kabahatler, disiplin suçları ve disiplin tecavüzleri dışındaki suçların işlenmesi sırasında meydana gelen ölüm ve sakatlanmalarda,
  5. Taksirli suçlar, kabahatler, disiplin suçları ve disiplin tecavüzleri dışındaki suçlar nedeniyle gözetim altında veya tutuklu iken meydana gelen ölüm ve sakatlanmalarda,
  6. Eşin resmi nikahlı olmaması durumunda,
  7. Yardımı hak eden kişinin, kendisine yapılacak olan yardımın yapılmamasını yazılı olarak talep etmesi halinde yardım yapılmaz.