Bağışlar İle İlgili Merak Ettikleriniz

Vakfınıza yapılan bağışlar yasal limitler dâhilinde vergiden düşülebiliyor mu?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara (TSK Mehmetçik Vakfının vergi muafiyeti bulunmaktadır) ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesine ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

Vekâleten adak kurban bağışı kabul ediyor musunuz?

Vekâleten kurban bağışına ilişkin faaliyetler yıl boyu organizasyonu gerektirdiğinden, Vakıf sadece kurban bayramı dönemlerinde bu organizasyonu gerçekleştirerek vekâleten kurban bağışı kabul etmektedir. Kurban bayramı dönemi dışında vekâleten adak kurban bağışına ilişkin sürekli bir organizasyonu gerçekleştirmediğimizden adak kurbanı ile ilgili müracaatları bu tür organizasyonu gerçekleştiren kurumlara yapabilirsiniz.

Vakfınız tarafından kurbanlar hangi şartlarda kesilmektedir ve kesilen kurbanlıkların etleri ne şekilde değerlendirilmektedir? Vakfınıza bağışladığım kurbanın bir parçasını bana gönderir misiniz?

Dini vasıflara uygun olarak seçilen kurbanlıklar; modern kesim tesislerinde, Vakıf görevlileri, veteriner, din görevlisi ve noter huzurunda kesilmekte, kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine et olarak, kesim bölgesi dışında bulunan şehit yakını ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına da kavurma eti olarak dağıtılacaktır. (Kurban etlerinden kavurma yapılmasını müteakip.)

Etlerin dağıtılamayan bölümü ise TSK Mehmetçik Vakfının 22.05.2013 tarihli yazısına cevaben alınan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun 02.09.2013 tarihli yazısında belirtilen “Söz konusu etlerin kısmen veya tamamen et olarak yurtiçi ve yurtdışındaki Müslümanlara ulaştırılması imkânının sağlanamaması halinde –deri ve bağırsaklar gibi– bunların da rayiç bedelle satılarak bedelinin Vakıf maksadına uygun olarak sarf edilmesi caiz görülmektedir” görüşüne uygun olarak değerlendirilecektir.

Bu bağlamda dağıtılamayan etler, kâr amaçlanmaksızın ihale şartname esaslarına uygun olarak kurban kesimini yapan yüklenici firmalara satılacak ve elde edilen gelir tamamen Vakıf Senedi’ne uygun olarak yardım planı dâhilinde şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacaktır.

Vakfınıza bağışladığım kurban kesilirken başında bulunmam mümkün mü?

Kurbanlıklar hijyenik koşullarda, her kesimhanede bulunan Vakıf personeli huzurunda, veteriner denetiminde, noter gözetiminde ve din görevlisi nezaretinde dini vecibelere uygun olarak kesilmektedir. Kurbanların hangi kesimhanede ve kaçıncı sırada kesileceği bağış kabulü bittikten hemen sonra bilgisayar ortamında belirlenmektedir. Bu safhada bağışçılarımızın tercihleri doğrultusunda; kesimhane, kesim sırası ve kesim zamanı tespiti mümkün olamadığından bazı bağışçılarımızın bu konudaki taleplerine olumlu yanıt verilememektedir. Kesim işlemleri, bilgisayar ortamında hazırlanan kesim listelerindeki sıraya uygun olarak kurban bayramının ilk üç günü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Vakfınıza vekâleten kurban bağışında bulunan bağışçılarınıza geri dönüşte bulunuyor musunuz?

Vakfa vekâleten kurban bağışında bulunan ve cep telefonu numarası Vakıf kayıtlarında mevcut bağışçılarımıza bağışlarının alındığına dair ve kurbanlarının kesildiğine dair bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Ayrıca tüm bağışçılarımıza PTT yolu ile noter onaylı kesim tutanağı ve/veya teşekkür mektubu gönderilmektedir.

Yurt dışından yapılan bağışlarda herhangi bir kesinti var mı?

Bulunduğunuz ülke/bölgede Vakfın anlaşmalı olduğu Türk bankalarından bağış işleminizi gerçekleştirmeniz halinde herhangi bir işlem ücreti (Havale/EFT) alınmamaktadır. Uluslararası işlem yapan bankalar vasıtasıyla gerçekleşen bağış işlemlerinde, aracı olan yabancı bankalar tarafından belirli bir miktar komisyon kesintisi uygulanmaktadır.

Ayni bağış kabul ediyor musunuz?

Vakıf tabi olduğu mevzuat hükümleri gereğince nakit ve nakit gibi değerlendirilebilen bağışları (nakit bağış, kurban bayramı döneminde vekâleten kurban bağışı ve gayrimenkul bağışı) kabul etmektedir. Ayni bağış olan gayrimenkul bağışında (ev,arsa, tarla, iş yeri ve benzeri) ise tapusu olan, birden fazla hissedarı olmayan ve hukuki problemi bulunmayan taşınmazlar bağış olarak kabul edilmektedir. Nakde dönüştürülmesi mümkün olamayan ev eşyası, giyim eşyası, gıda malzemeleri ve benzeri bağışlar prensip olarak kabul edememekte, bunlardan vasiyet yolu ile intikal edenleri ise nakde çevirerek irada almaktadır.

Gayrimenkul bağışlarında tapu masrafını kim karşılıyor?

Vakıf yapılan gayrimenkul bağışlarında, tapu sicil müdürlüğünde yapılacak her türlü masraf Vakıf tarafından karşılanmaktadır.