Yardımlar Hakkında Merak Ettikleriniz

 • 25 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN VE 21 HAZİRAN 1927 TARİHLİ 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAN 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNUNDA;
   
  • ER: İhtiyaçları devlet tarafından üstlenilen rütbesiz asker kişiler,
  • ERBAŞ: İhtiyaçları devlet tarafından üstlenilen onbaşı ve çavuş rütbelerini haiz asker kişiler olarak tanımlanmaktadır.
  • MUHARİP GAZİ: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarından harbe fiilen katılanlar.
  • MALUL GAZİ: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliği sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede her türlü düşman ve terörist silahlarının tesiriyle ve harp bölgesinde harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporu alan erbaş ve erler.
  • VAZİFE MALULÜ:  (ERBAŞ VE ER) (SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU) Görevlerini yapmakta iken görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile yaralanarak tedavileri sonucunda “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporu alan erbaş ve erler. (Maluliyet nedeni; keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan, kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan, yasak fiilleri yapmaktan, intihara teşebbüsten ve her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme amacından, doğmuş olursa vazife malulü hükümleri uygulanmaz)
    
 •  Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında yaptığı askerlik hizmeti esnasında;
   
  • Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erlerin bakmakla yükümlü olduğu yakınları,
  • Malul gazi ve engelli olan erbaş ve erler ile çocukları yardım alabilir.

TSK Mehmetçik Vakfı, yardımlarını Yardım Planında belirtilen oranlara göre yapmakta ve bu oranlar Vakfımızın Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. İçinde bulunduğumuz döneme ait Yardım Planını görmek için Yardım Bölümünü ziyaret ediniz.

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından söz konusu yardımların yapılabilmesi için olayın birlik komutanlıkları veya hak sahipleri tarafından gerekli belgelerle birlikte Vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir. Yardım müracaatlarında gerekli olan belgeler için Yardım Bölümünde “Müracaat Esasları” sayfasını ziyaret ediniz.

TSK Mehmetçik Vakfı; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında yaptığı askerlik hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erlerin hak sahipleri ile malul gazi ve engelli erbaş ve erlere ve çocuklarına “ölüm, maluliyet, bakım, doğum, bakım ve öğrenim yardımı ile anneler ve babalar günü yardımı” yapar.

Askerlik hizmeti esnasında hastalık ve yaralanmalar nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığınca; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilen “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı Sağlık Raporları ile yardım için Vakfımıza müracaat eden erbaş ve erlerin Sağlık Raporlarının değerlendirilmesi ve maluliyet derecelerinin tespiti TSKMEV Yönetim Kurulu üyesi MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü görüşü alınarak TSKMEV Yönetim Kurulu’nca yapılır. Vakfımızdan yardım talebinde bulunan şahıslar için SGK tarafından maluliyet derecesi belirlenmiş ve vazife malulü maaşı bağlanmış ise SGK derecesi esas alınır.

TSK Mehmetçik Vakfı, 17 Mayıs 1982 tarihinde Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurularak Vakıf Senedini tescil ettirmiştir. TSK Mehmetçik Vakfı; Senedi ve Yönetmeliği gereğince 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yaparken şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimize ve çocuklarına sosyal ve ekonomik destek sağlamakta, çocuklarına üniversite seviyesi dâhil öğrenim yardımı yapmaktadır. Bu tarihten önce şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile gazi ve engelli olan Mehmetçiklere herhangi bir yardım yapılması hukuken mümkün olamamaktadır.