Yardımlar Hakkında Merak Ettikleriniz

Kimler Yardım Alabilir, Gazi Kimlere Denir?

* Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı Vatan Hizmeti esnasında;

- Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü olduğu yakınları,

- Malul gazi ve engelli olan Mehmetçikler ile çocukları yardım alabilir.

* 23 Temmuz 1999 gün ve 4417 Sayılı Yasada belirtilen malul gazi ve muharip gazi tanımları :

Malul Gazi : Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.

Muharip Gazi : Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade eder.


Ne Kadar Yardım Yapılıyor?

Mehmetçik Vakfı, yardımlarını Yardım Planında öngörülen miktar ve artış oranlarına göre yapmakta ve bu oranlar Vakfımızın Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Yardım Planını görmek için Yardım bölümü ziyaret ediniz.


Nasıl Yardım Alabilirim?

Vakıf tarafından söz konusu yardımların yapılabilmesi için olayın birlik komutanlıkları veya hak sahipleri tarafından gerekli belgelerle birlikte Vakfa bildirilmesi gerekmektedir. Yardım müracaatlarında gerekli olan belgeler için Yardım Bölümünde Müracaat Esasları sayfasını ziyaret ediniz.


Yardım Çeşitleri Nelerdir?

TSK Mehmetçik Vakfı Bir Defa Yapılan Yardımlar (Ölüm, Maluliyet, Doğum, Çocuk Ölüm, Gazi-Engelli Ölüm Yardımı) ve Sürekli Yapılan Yardımlar (Bakım Yardımı ve Bakım-Öğrenim Yardımı) olmak üzere iki şekilde yardım yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için internet sitesinin Yardımlarımız bölümünü ziyaret ediniz.


Gazi ve Engelli Mehmetçiklerin Maluliyet Dereceleri nasıl belirleniyor?

Askerlik görevi esnasında hastalık ve yaralanmalar nedeniyle "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı Sağlık Raporları ile yardım için Vakfımıza müracaat eden erbaş ve erlerin Sağlık Raporlarının değerlendirilmesi ve maluliyet derecelerinin tespiti MSB Sağ. D.Bşk.lığı tarafından yapılmakta, Vakfımızın bu konuda herhangi bir tasarrufu ve yetkisi bulunmamaktadır.

MSB Sağ. D. Bşk.lığı tarafından maluliyet dereceleri ile Sağlık Raporu alınmasına neden olan hastalık ve yaralanmanın askerlik süresi içerisinde oluştuğu bildirilen terhisli erbaş ve erlere maluliyet derecelerine göre yardım yapılmaktadır.

Ayrıca; nadiren de olsa T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Gn. Md.lüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Bşk.lığınca tespit edilen maluliyet derecelerinde farklılıklar oluştuğunda TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliğinin madde 86.ı (T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Gn. Md.lüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Bşk.lığınca tespit edilen Maluliyet Derecesi esas alınır.) gereğince gerekli düzeltme yapılmaktadır.


1982 yılından önce şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere TSK Mehmetçik Vakfı yardım yapıyor mu?

TSK Mehmetçik Vakfı, 17 Mayıs 1982 tarihinde Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurularak Vakıf Senedini tescil ettirmiştir. TSK Mehmetçik Vakfı Senedi ve Yönetmeliği gereğince; 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yaparken şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimize ve çocuklarına sosyal ve ekonomik destek sağlamakta, çocuklarına üniversite seviyesi dahil öğrenim yardımı yapmakta, bu tarihten önce şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile gazi ve engelli olan Mehmetçiklere herhangi bir yardım yapılması hukuken mümkün olamamaktadır.