Tabi Olunan Mevzuat

Kanun


  • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
  • 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu
  • 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun

Diğer Hukuki Mevzuat


  • Vakıflar Yönetmeliği
  • Yurtdışı Aynî ve Nakdî Bağış ve Yardım Hakkında Genelge (2008/18)
  • Vakıf Yöneticileri ve Vakıflarda Üyelik Hakkında Genelge (2008/14)
  • 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 7'nci Maddesinin Uygulanması Hakkında Genelge (2008/6)
  • 5737 Sayılı Kanun Uygulaması Hakkında Genelge (2008/10)
  • 5737 Sayılı Kanun Uygulaması Hakkında Genelge (2008/1)
  • 5072 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge (2006/22)

TSK Mehmetçik Vakfı Vakıf Senedi


TSK Mehmetçik Vakfı Vakıf Yönetmeliği


TSK Mehmetçik Vakfı İhale ve Kabul Hizmetleri Yönetmeliği