Yardımın Temel Koşulları

Yardım yapılabilmesi için gerekli temel koşullar aşağıda belirtilmiştir;

  •      Yardım yapılacak kişinin erbaş veya er olması (uzman erbaşlar, uzman jandarmalar ile sözleşmeli erbaş ve erler yardım kapsamı dışındadır.),
  •      Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma veya olayın 01 Ocak 1982 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması,
  •      Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma veya olayın muvazzaflık hizmeti veya ihtiyat döneminde silah altında bulunulduğu süre içerisinde vuku bulması (Askerliğe başlamadan önce bir hastalığı veya bir olaya/kazaya bağlı rahatsızlığı olan ancak, askerliğe başladıktan sonra bu hastalığı veya olaya/kazaya bağlı rahatsızlığı tespit edilenler hariçtir.) (Söz konusu dönemler askerlik şubesinden sevk tarihi ile başlar, terhis tarihinde sona erer.),
  •      Hastalık veya yaralanma sonucunda "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporunun verilmiş olması,
  •      MSB Sağlık D. Bşk.lığınca bu rapora istinaden malul veya engelli kararının verilmiş olması.